Tìm giá trị phân số của một số cho trước

Muốn tìm $ displaystyle frac{m}{n}$ của một số b cho trước, ta nhân $ displaystyle frac{m}{n}$ với b. (m, n ∈ N, n ≠ 0 ).

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button