Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Số học 6

Tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi Số học 6 gồm 2 chuyên đề: Phép chia có dư-đồng dư thức và phương trình Diophante (phương trình nghiệm nguyên).

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button