Phương trình tích A(x).B(x) = 0

1. Dạng tổng quát của phương trình tích

A(x).B(x) = 0

2. Cách giải phương trình tích

A(x).B(x) = 0 ⇔ A(x) = 0 hoặc B(x) = 0

3. Các bước giải phương trình tích

Bước 1: Đưa phương trình đã cho về dạng tổng quả A(x).B(x) = 0 bằng cách:

– Chuyển tất cả các hạng tử của phương trình về vế trái. Khi đó vế phải bằng 0.

– Phân tích đa thức ở vế phải thành nhân tử.

Bước 2: Giải phương trình và kết luận.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button