Phiếu bài tập số 5 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 5: PHÉP TRỪ VÀ PHÉP CHIA

Bài 21: Tính nhanh:
a) $ left( {317+49} right)-117$

b) $ 1637-left( {137-98} right)$

c) $ 853-left( {89+753} right)$

d) $ left( {2100-42} right):21$

e) $ 17.13+17.42-17.35$

f) $ left( {76.35+76.19} right):54$

g) $ 53.39+47.39-53.21-47.21$

h) $ left( {252+2.28-5.28} right):28$

i) $ 2.53.12+4.6.87-3.8.40$

k) $ 5.7.77-7.60+49.25-15.42$

l) $ left( {98.7676-9898.76} right)+left( {2001.2002.2003…..2017} right)$

m) $ 100+98+96+…….+2-97-95-………-1$

n) $ 1+2-3-4+5+6-7-8+9+10-11-12+…..-299-300+301+302$

Bài 22: Tìm số tự nhiên x, biết:

a) $ 6.x-5=613$

b) $ left( {x-47} right)-115=0$

c) $ 315+left( {146-x} right)=401$

d) $ 575-left( {6x+70} right)=445$

e) $ x-105:21=15$

f) $ left( {x-105} right):21=15$

g) $ 2448:left[ {119-left( {x-6} right)} right]=24$

h) $ x:2=x:3$

i) $ left( {4x+5} right):3-121:11=4$

k) $ 5x-x=84$ l) $ 0.left( {7-x} right)=0$

Bài 23: Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh hai biểu thức:
a) $ A=25.30+10,,,~vgrave{a},,,B=31.26-10$

b) $ C=137.454+206,,,~vgrave{a},,,D=453.138-110$

Bài 24*: Chia 166 cho một số ta được sô dư là 5. Chia 51 cho số đó ta cũng được số dư là 5. Tìm số chia?

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button