Phiếu bài tập số 4 – Toán lớp 6 – THCS Dịch Vọng Hậu

PHIẾU BT SỐ 4: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP NHÂN

Bài 18: Tính nhanh:

$ begin{array}{l}a.,,,274+left( {158+26} right)c.,,,3.125.121.8e.,,,29+132+237+868+763g.,,,25.5.4.31.2i.,,,98.31+62l.,,,28.left( {231+69} right)+72.left( {60+240} right)n.,,,35.34+35.86+65.75+65.45p.,,,10+11+12+13+…+99end{array}$ $ begin{array}{l}b.,,,123+132+321+312d.,,,367+129+133+371+17f.,,,652+327+148+15+73h.,,,37.64+37.36k.,,,4.7.76+28.24m.,,,136.48+16.272+68.20.2o.,,,3.25.8+4.37.6+2.38.12q.,,,1+6+11+16+….+46+51end{array}$

Bài 19: Tìm số tự nhiên x, biết:

a. $ left( {x-45} right).27=0$

b. $ 21.left( {34-x} right)=42$

c. $ 2x+3x=1505$

d. $ 0.left( {5-x} right)=0$

e. $ 1+35+…..+x=3200$ (x là số lẻ)

f. $ left( {x+1} right)+left( {x+2} right)+left( {x+3} right)+…+left( {x+100} right)=5750$

Bài 20: Không tính giá trị cụ thể, hãy so sánh hai biểu thức:

a) $ A=123.123,,,vgrave{a},,,B=121.124$

b) $ C=123.137137,,,vgrave{a},,,D=137.123123$

c) $ E=2015.2017,,vgrave{a},,,F=2016.2016$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button