Phép cộng các phân thức đại số

1. Cộng hai phân thức cùng mẫu thức

Muốn cộng hai phân thức cùng mẫu thức ta cộng các tử thức với nhau, giữ nguyên mẫu thức.

$ displaystyle frac{A}{B}+frac{C}{B}=frac{A+C}{B}$

2. Cộng phân thức có mẫu thức khác nhau

Quy tắc: Muốn cộng hai phân thức có mẫu thức khác nhau ta quy đồng mẫu thức vừa tìm được.

$ displaystyle frac{A}{B}+frac{C}{D}=frac{A.D}{B.D}+frac{C.B}{D.B}=frac{A.D+C.B}{B.D}$

3. Tính chất phép cộng các phân thức

– Tính chất giao hoán:
$ displaystyle frac{A}{B}+frac{C}{D}=frac{C}{D}+frac{A}{B}$

– Tính chất kết hợp:
$ displaystyle left( frac{A}{B}+frac{C}{D} right)+frac{E}{F}=frac{A}{B}+left( frac{C}{D}+frac{E}{F} right)$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button