Bài tập tuần 34 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 34 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 34: Ôn tập chương 4 (Đại + Hình). Bài 1: Vẽ đồ thị hai hàm số $ y=frac{1}{2}{{x}^{2}}$ và y = 2 trên cùng hệ trục toạ độ a) Gọi A, B là …
Bài tập tuần 33 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 33 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 33: Giải bài toán bằng cách lập phương trình. Ôn tập chương 4 (hình). Bài 1: Hai xe ô tô cùng khởi hành một lúc từ A toái B nhưng ô tô thứ …
Bài tập tuần 32 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 32 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 32: Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Hình cầu. Bài 1: Một người đi xe đạp từ Hà Nội đến Sơn Tây dài 36km. Lúc về người đó tăng vận …
Bài tập tuần 31 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 31 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 31: Phương trình quy về phương trình bậc hai – Hình nón, hình nón cụt. Bài 1: Giải phương trình a) $ frac{x+3}{4}-3=frac{left( x+5 right)left( x-2 right)}{3}$ b) $ frac{14}{{{x}^{2}}-9}+frac{4-x}{x+3}=frac{7}{x+3}-frac{1}{3-x}$ c) $ frac{{{left( …
Bài tập tuần 30 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 30 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 30: Hệ thức Viet và ứng dụng – Hình trụ, diện tích xung quanh và thể tích của hình trụ. Bài 1: Dùng điều kiện a +b +c =0 hoặc a –b +c …
Bài tập tuần 29 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 29 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 29: Công thức nghiệm thu gọn – Ôn tập chương III (hình) Bài 1: Dùng công thức nghiệm thu gọn giải các phương trình: a) $ 64{{x}^{2}}+114x+81=0$ b) $ 2011{{x}^{2}}-2012x+1=0$ c) $ 2013{{x}^{2}}-2014x+1=0$ …
Bài tập tuần 28 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 28 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 28: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai – Diện tích hình tròn, hình quạt. Bài 1: Không giải phương trình, hãy xác định hệ số a, b, c tính biệt thức …
Bài tập tuần 27 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 27 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 27: Ôn tập Bài I: Với $ x>0$, cho hai biểu thức $ A=frac{2+sqrt{x}}{sqrt{x}}$ và $ B=frac{sqrt{x}-1}{sqrt{x}}+frac{2sqrt{x}+1}{sqrt{x}+x}$ a) Tính giá trị của biểu thức $ A$ khi $ displaystyle x=64$ b) Rút …
Bài tập tuần 26 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 26 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 26: Đồ thị hàm số $ y=a{{x}^{2}}left( ane 0 right)$ – Đường tròn nội tiếp, đường tròn ngoại tiếp. Bài 1: Cho hàm số $ y=0,5{{x}^{2}}$ a) Vẽ đồ thị hàm số …
Call Now Button