Đại số 9 – Chuyên đề 2 – Nhân, chia căn thức bậc hai (tiếp)

Đại số 9 – Chuyên đề 2 – Nhân, chia căn thức bậc hai (tiếp)

C – Hướng dẫn – trả lời – đáp số DẠNG 1: Thực hiện phép tính. Bài tập 1: Tính: a) A = $ displaystyle sqrt{{(3+sqrt{{5+2sqrt{3}}})(3-sqrt{{5+2sqrt{3}}})}}=sqrt{{{{3}^{2}}-{{{(sqrt{{5+2sqrt{3}}})}}^{2}}}}$ = $ displaystyle sqrt{{9-5-2sqrt{3}}}=sqrt{{4-2sqrt{3}}}=sqrt{{{{{(sqrt{3}-1)}}^{2}}}}=sqrt{3}-1$. b) B = $ displaystyle …
Bài tập tuần 35 – Toán lớp 9

Bài tập tuần 35 – Toán lớp 9

BÀI TẬP TUẦN 36: ÔN TẬP CHƯƠNG 4 (Đại) – ÔN TẬP HKII (Hình) Bài 1: Cho phương trình $ a{{x}^{2}}+left( a-b-1 right)x-{{m}^{2}}-1=0,,left( 1 right)$ a) CMR: Với a = 1; b = 2 thì phương …
Call Now Button