Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài tập: Hai địa lượng x và y tỉ lệ thuận với nhau hay không, nếu:

a)

x 1 2 3 4 5
y 9 18 27 36 45

b)

x 1 2 5 6 9
y 12 24 60 72 90

Giải:

a) Ta có:

$ displaystyle frac{x}{y}=frac{1}{9}=frac{2}{18}=frac{3}{27}=frac{4}{36}=frac{4}{45}$

Vậy x và y là hai đại lượng tỉ lệ thuận.

b) Ta có: $ displaystyle frac{6}{72}ne frac{9}{90}$

Vậy x và y là hai đại lượng không tỉ lệ thuận.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button