Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

1. Định lí

Với số a không âm và số b dương ta có

$ displaystyle sqrt{frac{a}{b}}=frac{sqrt{a}}{sqrt{b}}$

2. Quy tắc khai phương một thương

Muốn khai phương một thương $ displaystyle frac{a}{b}$, trong đó a không âm, b dương, ta có thể khai phương lần lượt a và b rồi lấy kết quả thứ nhất chia cho kết quả thứ 2.

3. Quy tắc chia các căn bậc hai

Muốn chia các căn bậc hai của số a không âm cho căn bậc hai của số b dương ta có thể chia a cho cho b rồi khai phương kết quả đó.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button