Khái niệm góc, điểm nằm trong góc

1. Khái niệm góc

Góc là hình tạo bởi hai tia chung gốc

Gốc chung là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Đặc biệt: góc bẹt là góc có hai cạnh là hai tia đối nhau.

Góc xOy được kí hiệu là $ displaystyle widehat{xOy}$ hoặc $ displaystyle widehat{yOx}$

Khái niệm góc, điểm nằm trong góc

2. Điểm nằm trong góc

Khi hai tia Ox và Oy không đối nhau, điểm M gọi là điểm nằm trong góc $ displaystyle widehat{xOy}$ hay tia OM nằm trong góc $ displaystyle widehat{xOy}$ nếu tia OM nằm giữa hai tia Ox và Oy

Khái niệm góc, điểm nằm trong góc

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button