Hai góc đối đỉnh

Lý thuyết khái niệm về hai góc đối đỉnh, các tính chất của hai góc đối đỉnh.

1. Khái niệm hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh là hai góc mà mối cạnh của góc này là tia đối của một cạnh của góc kia.

2. Tính chất hai góc đối đỉnh

Hai góc đối đỉnh thì bằng nhau.

Hai góc đối đỉnh

$ displaystyle widehat{{{O}_{1}}}$ đối đỉnh với $ displaystyle widehat{{{O}_{3}}}$ ⇒ $ displaystyle widehat{{{O}_{1}}}$ = $ displaystyle widehat{{{O}_{3}}}$

$ displaystyle widehat{{{O}_{2}}}$ đối đỉnh với $ displaystyle widehat{{{O}_{4}}}$ ⇒ $ displaystyle widehat{{{O}_{2}}}$ = $ displaystyle widehat{{{O}_{4}}}$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button