Góc ở tâm, số đo cung

Tìm hiểu về các khái niệm, góc ở tâm, số đo cung, so sánh hai cung.

1. Góc ở tâm

Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.

Góc ở tâm, số đo cung

2. Số đo cung

Số đo cung của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Số đo của cung lớn bằng 360° trừ đi số đo của cung nhỏ

Số đo của nửa đường tròn bằng 180°

Chú ý:

– Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn 180°

– Cung lớn có số đo lớn hơn 180°

– Cung có điểm đầu, điểm cuối trùng nhau có số đo 0°

– Cung có cả đường tròn có số đo là 360°

3. So sánh hai cung

Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau

Trong hai cung, cung nào có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button