Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn

1. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên trong đường tròn bằng nửa tổng số đo hai cung bị chắn.

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn

$ displaystyle widehat{BEC}=frac{1}{2}$(sđ $ displaystyle oversetfrown{BC}$ + sđ $ displaystyle oversetfrown{AD}$)

2. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn

Số đo của góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn bằng nửa hiệu số đo hai cung bị chắn.

Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn, bên ngoài đường tròn

$ displaystyle widehat{BEC}=frac{1}{2}$(sđ $ displaystyle oversetfrown{BC}$ – sđ $ displaystyle oversetfrown{AD}$)

$ displaystyle widehat{AEC}=frac{1}{2}$(sđ $ displaystyle oversetfrown{AmC}$ – sđ $ displaystyle oversetfrown{AnC}$)

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button