Định nghĩa, tính chất của căn bậc ba

1. Định nghĩa căn bậc ba

Căn bậc ba của một số a là số x sao cho x3 = a

Căn bậc ba của số a được kí hiệu là $ displaystyle sqrt[3]{a}$

Như vậy $ displaystyle left( sqrt[3]{a} right)_{{}}^{3}=a$

Mọi số thực đều có căn thức bậc ba.

2. Tính chất của căn bậc ba

a) Nếu a < b thì $ displaystyle sqrt[3]{a}<sqrt[3]{b}$

b) $ displaystyle sqrt[3]{ab}=sqrt[3]{a}.sqrt[3]{b}$

c) Với b ≠ 0 thì $ displaystyle sqrt[3]{frac{a}{b}}=frac{sqrt[3]{a}}{sqrt[3]{b}}$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button