Định nghĩa phân thức đại số

1. Định nghĩa phân thức đại số

Phân thức đại số (phân thức) là một biếu thức có dạng $ displaystyle frac{A}{B}$, trong đó A, B là những đa thức B ≠ 0, A là tử thức, B là mẫu thức.

Đặc biệt: Mỗi đa thức cúng được coi như một phân thức với mấu thức bằng 1.

2. Hai phân thức bằng nhau

Với hai phân thức $ displaystyle frac{A}{B}$ và $ displaystyle frac{C}{D}$ gọi là bằng nhau nếu: A . D = B . C

Ta viết:
$ displaystyle frac{A}{B}=frac{C}{D}$ nếu A . D = B . C

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button