Diện tích hình vuông

Công thức tính diện tích hình vuông

Diện tích hình vuông bằng bình phương cạnh của nó:

S = a2

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button