Đề thi vào lớp 6 THCS Nguyễn Tri Phương – Huế 2012-2013

TUYỂN SINH LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG NĂM HỌC 2012 – 2013

Bài 1: (1,0 điểm)

Tính:

$ displaystyle A=frac{55}{11times 16}+frac{55}{16times 21}+frac{55}{21times 26}+frac{55}{26times 31}+frac{55}{31times 36}+frac{55}{36times 41}$

Bài 2: (3,0 điểm)

Cho hình chữ nhật ABCD có DC = 20cm, BC = 15cm và điểm M là trung điểm của cạnh AB. Đoạn thẳng DB cắt đoạn thẳng MC tại điểm O. Tính:

a) Diện tích hình thang AMCD.

b) Tỉ số của diện tích tam giác DBC và diện tích hình thang AMCD.

c) Diện tích tam giác DOC.

Bài 3: (2,0 điểm)

Hai kho A và B đều chứa hạt cà phê, biết khối lượng cà phê ở kho A bằng $ frac{3}{5}$ khối lượng cà phê ở kho B. Nếu chuyển 7 tấn cà phê từ kho A sang kho B  thì kho A có khối lượng cà phê bằng $ displaystyle frac{4}{9}$ khối lượng cà phê ở kho B. Hỏi cả hai kho chứa bao nhiêu tấn cà phê ?

———————-HẾT——————–

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button