Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018

Đề thi vào lớp 10 môn Toán không chuyên Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Ninh Thuận năm học 2018 -2019. Ngày thi 1 tháng 6 năm 2018, thời gian làm bài 120 phút.

Nội dung đề thi:

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018

Đáp án Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận năm 2018:

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Ninh Thuận 2018

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button