Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2018

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 môn Toán Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Giang năm học 2018 -2019. Ngày thi 6/6/2018. Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2018

ĐÁP ÁN ĐỀ TOÁN VÀO 10 Bắc Giang 2018-2019

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2018

Đề thi vào 10 môn Toán tỉnh Bắc Giang 2018

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button