Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Trãi – Hải Dương 2012 – 2013

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán (không chuyên) THPT chuyên Nguyễn Trãi năm 2012 – 2013. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Hải Dương. Đề chính thức.

Thời gian làm bài: 120 phút. Ngày thi 19 tháng 6 năm 2012

Đề thi:

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương 2012 - 2013

Đáp án và biểu điểm:

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương 2012 - 2013

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương 2012 - 2013

Đề thi vào 10 môn Toán THPT chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương 2012 - 2013

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button