Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Phú Thọ 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ. Có đáp án.

Thời gian làm bài 120 phút, không kể thời gian giao đề.

Đề thi:

Câu 1 (1,5 điểm)

a) Giải phương trình: $ frac{x+1}{2}-1=0$.

b) Giải hệ phương trình: $ left{ begin{array}{l}2x-y=3{{x}^{2}}+y=5end{array} right.$.

Câu 2 (2,5 điểm)

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P) có phương trình $ y=frac{1}{2}{{x}^{2}}$ và hai điểm A, B thuộc (P) có hoành độ lần lượt là $ {{x}_{A}}=-1;{{x}_{B}}=2$.

a) Tìm tọa độ của hai điểm A, B.

b) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua hai điểm A, B.

c) Tính khoảng cách từ O (gốc tọa độ) đến đường thẳng (d).

Câu 3 (2,0 điểm)

Cho phương trình: $ {{x}^{2}}-2(m+1)x+{{m}^{2}}+m-1=0$ (m là tham số).

a) Giải phương trình với $ displaystyle m=0$.

b) Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt $ displaystyle {{x}_{1}}, {{x}_{2}}$ thỏa mãn điều kiện:

$ frac{1}{{{x}_{1}}}+frac{1}{{{x}_{2}}}=4$.

Câu 4 (3,0 điểm)

Cho tứ  giác ABCD nội tiếp đường tròn (O; R). Gọi I là giao điểm AC và BD. Kẻ IH vuông góc với AB; IK vuông góc với AD ($ Hin AB;Kin AD$).

a) Chứng minh tứ giác AHIK nội tiếp đường tròn.

b) Chứng minh rằng IA.IC = IB.ID.

c) Chứng minh rằng tam giác HIK và tam giác BCD đồng dạng.

d) Gọi S là diện tích tam giác ABD, S’ là diện tích tam giác HIK. Chứng minh rằng:

$ frac{S’}{S}le frac{H{{K}^{2}}}{4.A{{I}^{2}}}$

Câu 5 (1,0 điểm)

Giải phương trình : $ {{left( {{x}^{3}}-4 right)}^{3}}={{left( sqrt[3]{{{({{x}^{2}}+4)}^{2}}}+4 right)}^{2}}$.

  Đề thi Toán vào 10 tỉnh Vĩnh Phúc năm học 2017 – 2018

Hướng dẫn giải:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Phú Thọ 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Phú Thọ 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Phú Thọ 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Phú Thọ 2017 – 2018 có đáp án

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button