Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo Hải Dương. Có đáp án.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề).

Đề thi:

Câu 1 (2,0 điểm) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

1) $ (2x-1)(x+2)=0$                  2) $ left{ begin{array}{l}3x+y=53-x=yend{array} right.$

Câu 2 (2,0 điểm)

1) Cho hai đường thẳng (d): $ y=-x+m+2$ và (d’): $ displaystyle y=({{m}^{2}}-2)x+3$. Tìm m để (d) và (d’) song song với nhau.

2) Rút gọn biểu thức: $ P=left( frac{x-sqrt{x}+2}{x-sqrt{x}-2}-frac{x}{x-2sqrt{x}} right):frac{1-sqrt{x}}{2-sqrt{x}}$ với $ x>0;xne 1;xne 4$.

Câu 3 (2,0 điểm)

1) Tháng đầu, hai tổ sản xuất được 900 chi tiết máy. Tháng thứ hai, do cải tiến kỹ thuật nên tổ I vượt mức 10% vả tổ II vượt mức 12% so với tháng đầu, vì vậy, hai tổ đã sản xuất được 1000 chi tiết máy. Hỏi trong tháng đầu mỗi tổ sản xuất được bao nhiêu chi tiết máy ?

2) Tìm m để phương trình: $ {{x}^{2}}+5x+3m-1=0$ (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm x1, x2 thỏa mãn $ x_{1}^{3}-x_{2}^{3}+3{{x}_{1}}{{x}_{2}}=75$.

Câu 4 (3,0 điểm) Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm M ở ngoài đường tròn, kẻ hai tiếp tuyến MA và MB với đường tròn (A, B là các tiếp điểm). Qua A, kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E (E khác A), đường thẳng ME cắt đường tròn tại F (F khác E), đường thẳng AF cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB.

1) Chứng minh: Tứ giác MAOB nội tiếp đường tròn.

  Đề kiểm tra trắc nghiệm môn Toán 12 – Phạm Quốc Phong

2) Chứng minh: MN2 = NF.NA vả MN = NH.

3) Chứng minh: $ frac{H{{B}^{2}}}{H{{F}^{2}}}-frac{EF}{MF}=1$.

Câu 5 (1,0 điểm) Cho x, y, zlà ba số thực dương thỏa mãn: $ x+y+z=3$.Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $ Q=frac{x+1}{1+{{y}^{2}}}+frac{y+1}{1+{{z}^{2}}}+frac{z+1}{1+{{x}^{2}}}$.

Đáp án và biểu điểm:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Hải Dương 2017 - 2018 có đáp án

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button