Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2017 – 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh môn Toán vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2017 – 2018. Sở giáo dục và đào tạo Cần Thơ. Có đáp án.

Ngày thi 8 tháng 6 năm 2017.

Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề).

Đề thi:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2017 - 2018 có đáp án

Hướng dẫn giải:

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2017 - 2018 có đáp án

Đề thi tuyển sinh vào 10 môn Toán tỉnh Cần Thơ 2017 - 2018 có đáp án

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button