Đề thi Toán 6 HK1 THCS Hai Bà Trưng quận 3 năm 2010-2011

Đề thi Toán 6 học kì 1 THCS Hai Bà Trưng năm 2010-2011

Bài 1: (1,5 đ): Cho tập hợp B các số tự nhiên khác không nhỏ hơn 1000. Viết tập hợp B bằng hai cách. Tập hợp B có bao nhiêu phần tử?

Bài 2: (1,5 đ) : Thực hiện phép tính:

a)  (23 + 15 ). 1000 + 0 :(32 + 5 ) + 12: 1

b) (- 25) + |(- 8) + 3|

Bài 3: ( 2 đ) : Tìm số tự nhiên x, biết

a) ( x + 3 ) . 5 + 15 = 60

b) x ∶ 75, x ∶ 90 và x < 1000

Bài 4: (2 đ): Một đội y tế có 72 bác sỹ và 192 y tá. Có thể chia đội y tế thành nhiều nhất mấy tổ để số bác sỹ và y tá được chia đều nhau vào mỗi tổ ? Khi đó mỗi tổ có bao nhiêu bác sỹ ? Bao nhiêu y tá?

Bài 5: (2 đ):Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 4 cm; OB = 8 cm.

a) Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại ? Vì sao ?

b)  Điểm A có là trung điểm của đọan thẳng OB không ? Vì sao ?

Bài 6: (1đ): Tổng của năm số tự nhiên liên tiếp có tận cùng bằng chữ số nào? (có giải thích)

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button