Đề thi học sinh giỏi Toán 7 số 3

Thời gian làm bài: 120 phút

Câu 1. ( 2đ) Cho: $ displaystyle frac{a}{b} = frac{b}{c} = frac{c}{d}$  . Chứng minh: $ displaystyle {{left( frac{a+b+c}{b+c+d} right)}^{3}} = frac{a}{d}$ .

Câu 2. (1đ). Tìm A biết rằng: A = $ displaystyle frac{a}{b+c} = frac{c}{a+b} = frac{b}{c+a}$.

Câu 3. (2đ) Tìm để $ displaystyle xin Z$  để A ∈ Z  và tìm giá trị đó.

a) A = $ displaystyle frac{x+3}{x-2}$.                                   b) A = $ displaystyle frac{1-2x}{x+3}$.

Câu 4. (2đ). Tìm x, biết:

a) $ displaystyle left| x-3 right|$ = 5 .            b). ( x+ 2) 2 = 81.                c) 5 x + 5 x+ 2 = 650

Câu 5. (3đ) Cho ΔABC vuông cân tại A, trung tuyến AM . E ∈ BC, BH ⊥ AE, CK ⊥ AE, (H,K ∈ AE). Chứng minh ΔMHK vuông cân.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button