Đề kiểm tra Hình học chương 1 bài kiểm tra số 1 – Hình học 6

Thời gian : 45 phút

Bài 1 : (3 điểm)

Vẽ hình theo các trình tự sau :

Bài 2 : (6 điểm)

Trên cùng một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox, vẽ hai điểm C, D sao cho OC = 3cm, OD = 7cm.

a) Tính CD.

b) Vẽ tia Ox’ là tia đối của tia Ox, lấy điểm M thuộc tia Ox’ sao cho OM = 3cm. Chứng tỏ O là trung điểm của MC.

c) Vẽ K là trung điểm của OC. Tính KD.

Bài 3 : (1 điểm)

Cho đoạn thẳng AB dài 10cm. Trên đoạn thẳng AB lấy hai điểm M và K sao cho AM + BK = 14cm. Tính MK.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button