Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7

Đề kiểm tra chất lượng đầu năm Toán lớp 7 năm học 2011-2012

BÀI 1 : (4 điểm)

Tính :

  1. Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7
  2. Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7
  3. Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7
  4. Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7

BÀI 2 : (2 điểm)

Tìm x, biết :

  1. Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7
  2. Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7

 BÀI 3 : (1 điểm)

Cho A = Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7. Hãy so sánh A và Đề kiểm tra chất lượng đầu năm 2011-2012 Toán lớp 7

BÀI 4 : (3 điểm)

Vẽ góc xOy bằng 60°. Trên tia Ox lấy điểm D sao cho OD = 4cm. vẽ đường thẳng d1 là đường trung trực của đoạn OD. Vẽ đường thẳng d2 đi qua D và song song với tia Oy, đường thẳng d2 cắt d1 tại C. tính góc CDO.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button