Đề cương ôn tập Toán lớp 10 cả năm

Đề cương ôn tập Toán lớp 10 gồm 2 phần Đại số và Hình học với các chủ đề, mỗi chủ đề có tóm tắt lý thuyết và các bài tập.

Để đọc từng chủ đề các em click vào chủ đề muốn xem.

1. Đề cương Đại số 10

[spoiler title=’Chủ đề 1 : MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP’ style=’default’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]
[spoiler title=’Chủ đề 2 : HÀM SỐ’ style=’default’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]
[spoiler title=’Chủ đề 3 : PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH’ style=’default’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]
[spoiler title=’Chủ đề 4 : BẤT ĐẲNG THỨC VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH’ style=’default’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]
[spoiler title=’Chủ đề 5 : LƯỢNG GIÁC’ style=’default’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]

2. Đề cương Hình học 10

[spoiler title=’Chủ đề 1 : VECTƠ ‘ style=’default’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]
[spoiler title=’Chủ đề 2 : TÍCH VÔ HƯỚNG GIỮA 2 VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG’ style=’default’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]
[spoiler title=’Chủ đề 3: PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG’ style=’default’ collapse_link=’true’]

 

[/spoiler]

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button