Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán 6 năm học 2017-2018

Toán cấp 2 gửi tới các em học sinh Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Toán lớp 6 năm học 2017-2018. Tài liệu bao gồm 2 phần Số học và Hình học.

Mỗi phần đều có lý thuyết và bài tập.

A.Số học

I. Lý thuyết

1. Giá trị tuyệt đối của số nguyên a là gì?

2. Phát biểu các qui tắc cộng, trừ, nhân, chia hai số nguyên

3. Quy tắc dấu ngoặc

4. Nêu định nghĩa phân số? Hai phân số $ displaystyle frac{a}{b}$ và $ displaystyle frac{c}{d}$ bằng nhau khi nào?

5. Nêu các tính chất cơ bản của phân số? Thế nào là phân số tối giản? Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu số nhiều phân số, quy tắc rút gọn phân số?  Để so sánh hai phân số ta làm thế nào?

6. Thế nào là hai phân số đối nhau, hai phân số nghịch đảo của nhau?

7. Phát biểu quy tắc và viết dạng tổng quát của các phép toán cộng, trừ, nhân, chia hai phân số?

8. Phép cộng và phép nhân phân số có những tính chất gì? Viết dạng tổng quát của các tính chất đó?

9. Phát biểu quy tắc tìm giá trị phân số của 1 số cho trước quy tắc tìm 1 số biết giá trị phân số của nó?

II. Bài tập:

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button