Dạng toán tìm điều kiện xác định và giá trị nguyên

Trong chương trình Đại số 8 trong chuyên đề về Phân thức đại số có dạng toán tìm điều kiện xác định và giá trị nguyên của một phân thức.

Chúng ta cùng tìm hiểu qua từng ví dụ có giải.

1. Dạng Tìm điều kiện xác định của phân thức

A = Dạng toán tìm điều kiện xác định và giá trị nguyên ; B = Dạng toán tìm điều kiện xác định và giá trị nguyên

Giải.

Phân thức A có nghĩa khi : x – 1 ≠ 0 => x ≠ 1

Vậy : x ≠ 1

Phân thức B có nghĩa khi : (x+1)(3x – 2) ≠ 0 => x + 1 ≠ 0 v 3x – 2 ≠ 0

x  ≠ – 1 v x  ≠ 2/3

Vậy : x  ≠ – 1 v x  ≠ 2/3

2. Dạng Tìm giá trị của x để  phân thức có giá trị nguyên

A = Dạng toán tìm điều kiện xác định và giá trị nguyên

Giải.

Phân thức A có nghĩa khi : x + 1 ≠ 0 => x ≠ -1

ta có : A = Dạng toán tìm điều kiện xác định và giá trị nguyên = Dạng toán tìm điều kiện xác định và giá trị nguyên

A có giá trị nguyên khi : x + 1 = U(4) = {-4; -2; -1; 1; 2; 4}

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button