Dạng toán Định giá trị của phân thức – Đại số 8

Ở bài viết này, Toancap2.net viết về dạng toán Định giá trị của phân thức thuộc chương trình Đại số lớp 8 qua bài tập ví dụ.

Với bài tập khác các em làm tương tự.

Dạng toán định giá trị của phân thức Đại số lớp 8

Phân thức đại số thuộc chương 2 – Đại số 8

Ví dụ: Cho phân thức :

P = Dạng toán Định giá trị của phân thức - Đại số 8

a) Tìm điều kiện xác định của P.

b) Tính P khi x = 2.

c) Tìm giá trị của x để P = 0.

d) Tìm giá trị nguyên của x để P cũng có giá trị nguyên.

Giải.

a) Đk : x2 – x ≠ 0

x(x – 1) ≠ 0

x  ≠ 0 hoặc x ≠  1

Ta có : P = Dạng toán Định giá trị của phân thức - Đại số 8

= Dạng toán Định giá trị của phân thức - Đại số 8

= Dạng toán Định giá trị của phân thức - Đại số 8

b) khi x = 2 : P = Dạng toán Định giá trị của phân thức - Đại số 8

c) để P = 0 hay Dạng toán Định giá trị của phân thức - Đại số 8 => x+ 3 = 0 hay x = -3

d) P= Dạng toán Định giá trị của phân thức - Đại số 8

Để P có giá trị nguyên khi : x = U(3){0} = {-3; -1; 1; 3}

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button