Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ thuận

1. Công thức

Hai đại lượng tỷ lệ thuận x và y liên hệ với nhau bởi công thức y = kx, với k là một hằng số khác ), (y tỉ lệ thuận với x theo hệ số tỉ lệ k).

2. Tính chất

– Tỉ số hai giá trị tương ứng của hai đại lượng tỉ lệ thuận luôn không đổi và bằng hệ số tỉ lệ.

$ displaystyle frac{{{y}_{1}}}{{{x}_{1}}}=frac{{{y}_{2}}}{{{x}_{2}}}=frac{{{y}_{3}}}{{{x}_{3}}}=k$

– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng tỉ số hai giá trị tương ứng của địa lượng kia.

$ displaystyle frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{2}}}=frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}$ ; $ displaystyle frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{3}}}=frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{3}}}$

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button