Công thức, tính chất của đại lượng tỉ lệ nghịch

1. Công thức

Hai đại lượng tỉ lệ nghịch x và y liên hệ với nhau bởi công thức $ displaystyle y=frac{a}{x}$, với a là một số khác 0. Ta nói y tỉ lệ nghịch với x theo hệ số tỉ lệ a

2. Tính chất

– Tích của một giá trị bất kì của đại lượng này với giá trị tương ứng của đại lượng kia tương ứng của đại lượng kia luôn là một hằng số (bằng hệ số tỉ lệ).

$ displaystyle {{x}_{1}}{{y}_{1}}={{x}_{2}}{{y}_{2}}={{x}_{3}}{{y}_{3}}$ = …= a

– Tỉ số hai giá trị bất kì của đại lượng này bằng nghịch đảo của tỉ số hai giá trị tương ứng của đại lượng kia.

$ displaystyle frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{2}}}=frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{2}}}$ ;   $ displaystyle frac{{{x}_{1}}}{{{x}_{3}}}=frac{{{y}_{1}}}{{{y}_{3}}}$ …

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button