Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

1. Góc so le trong, góc đồng vị

Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Trên hình vẽ ta có:

– Hai cặp góc so le trong:

$ displaystyle widehat{{{A}_{1}}}$ và $ displaystyle widehat{{{B}_{3}}}$ ; $ displaystyle widehat{{{A}_{4}}}$ và $ displaystyle widehat{{{B}_{2}}}$

– Bốn cặp góc đồng vị:

$ displaystyle widehat{{{A}_{1}}}$ và $ displaystyle widehat{{{B}_{1}}}$ ; $ displaystyle widehat{{{A}_{2}}}$ và $ displaystyle widehat{{{B}_{2}}}$

$ displaystyle widehat{{{A}_{3}}}$ và $ displaystyle widehat{{{B}_{3}}}$ ; $ displaystyle widehat{{{A}_{4}}}$ và $ displaystyle widehat{{{B}_{4}}}$

2. Tính chất góc so le, góc đồng vị

Nếu đường thẳng c cắt hai đường thẳng a và b, trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì:

a) Hai góc so le trong còn lại bằng nhau.

b) Hai góc đồng vị (trong mỗi cặp) bằng nhau.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button