Bảng tần số và công dụng

1. Bảng tần số

Bảng tần số còn được gọi là bảng phân phối thực nghiệm của dấu hiệu.

Ta có thể lập bảng “tần số” theo dòng hoặc theo cột.

Giá trị (x) x1 x2 x3 xn
Tần số (n) n1 n2 n3 nn N =
Giá trị (x) Tần số (n)
x1

x2

x3

xn

n1

n2

n3

nn

N =

2. Công dụng của bảng tần số

Bảng tần số giúp người điều tra dễ có những nhận xét chung về sự phân phối các giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này.

Facebook

trung tam gia su uy tin

Leave a Reply

Call Now Button